Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje používame iba na našej vnútornú potrebu vrozsahu nevyhnutne potrebnom pre zabezpečenie a predloženie ponúk a kalkulácií na nami poskytované služby. Prehlasujeme, že všetky osobné dáta, ktoré nám poskytnete, budeme maximálne chrániť proti zneužitiu a nebudú poskytnuté iným subjektom. Výnimku predstavujú subjekty, ktoré osobné dáta potrebujú pre úspešné vybavenie našich požiadaviek. Týmto subjektom vždy odovzdávame dáta iba vrozsahu nevyhnutne potrebnom na riešenie konkrétneho prípadu. Zároveň trváme na tom, aby spolupracujúce subjekty mali ochranu osobných údajov v zákonom stanovenom rozsahu.

Všetky osobné údaje sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č.101/2000Sb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

Odoslaním akéhokoľvek formulára na www.atep.cz alebo osobné registráciou v našej kancelárii dávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.