Prečo s nami?

Proč s námi?

OSOBNÉ SKÚSENOSTI

Členovia nášho tímu všetci osobne strávili aspoň jedno leto v programe Work and Travel. Môžu Vám teda poskytnúť priamo svoje osobné skúsenosti.

FLEXIBILNÝ PRÍSTUP

Snažíme sa nájsť pre Vás najlepšie vhodnú pozíciu, ktorá bude zodpovedať Vašej predstave, skúsenostiam i jazykovému vybavenie.

INDIVIDUÁLNY PRÍSTUP

Snažíme sa s každým záujemcom individuálne komunikovať, aby sme odpovedali všetky jeho otázky a upozornili aj na problémové body, ktoré môžu v rámci programu WAT vyvstať.

ZÁSTUPCOVIA V MIESTE POBYTU

V niektorých lokalitách sú priamo zástupcovia našej agentúry alebo našej partnerskej agentúry pre ľahšie štart - pomoc v začiatkoch a pre riešenie neočakávaných situácií.

VYBERÁME POZÍCIU EŠTE AKO PLATÍTE

Pracovnú pozíciu / lokalitu si vyberáte ešte pred podpisom zmluvy s agentúrou.

KOMPLEXNÉ SLUŽBY

Zaistíme Vám program komplexne

- Formuláre pre vizum J1 - Job Offer

- Ubytovanie v mieste pobytu

- poistenie

- letenku

- Vrátenie daní po príchode z USA

ATRAKTÍVNE LOKALITY!

Ponúkame práce v lokalitách, kde si prázdniny naozaj užijete!