Vrátenie dane z príjmu v zahraničí

Naozaj jednoduché vrátenie dane z príjmu v zahraničí

Taxback.com sa špecializuje na zariadenia rýchle a jednoduché refundácie dane z príjmu pre ľudí pracujúcich v zahraničí.

Vrátenie vašej dane (tax back) vieme zariadiť v 16 krajinách, medzi ktoré patrí aj Spojené štáty americké, Veľká Británia a Írsko.

Medzi služby, ktoré taxback.com poskytuje, patrí

  • ZDARMA odhad výšky vrátenej dane
  • Žiadne poplatky platené vopred
  • Zákaznícky servis a dokumenty v slovenskom jazyku
  • 100% súlad so zákonom
  • Získanie dokumentov
  • Bezplatne účet pre on-line sledovanie priebehu procesu
  • Zaručenie vrátenia dane v maximálnej výške av súlade so zákonom
  • Vrátenej dane zasielané prostredníctvom bezpečného platobného systému

On-line nástroje

A ako požiadať o vrátenie daní?

Viac informácií o vrátenie dane

Viac informácií nájdete na webe taxback.com

taxback.com